15/11/2018
  • 15/11/2018

Jovanova prva brazda!

by on 23/09/2018 0

Starački dom seoskog tipa. Brat i ja smo radili u Gimnaziji Beli Manastir i posjećivali je. Molila nas je da je svakako sahranimo u Smudama, pored dede. U kasnu jesen 1991. baka je umrla. Mi smo joj ispunili i tu njenu posljednju žeju. Sahranjena je u Smudama i podigli smo njoj i dedi manju nadgrobnu […]

Read More

Potomci se vraćaju stazama svojih predaka

by on 23/09/2018 0

Djed je bio zaboravio na lulu. Okrene se lijevo i desno pa je uzme sa panja pored sebe, još malo kržljavim prstima pomiluje kamiš, prtisne poklopac i i uzme šibice pa pripali. Zapućka brzo nekoliko kratih vrućih dimova i nastavi: “Sad je tamo debela bukova šuma u kojoj narod i dalje pominje plandišta, Laništa, Crkvište, […]

Read More

TEORIJA: Smer upada svetlosti i senke – Dekorativno noćno osvetljenje

by on 22/09/2018 0

Dekorativno noćno osvetljenje Zemunske gimnazije je rešeno direktnim osvetljenjem tačkastim izvorima svetlosti na starijem delu zgrade Gimnazije i LED trakama na novijem delu zgrade. Vođeno je računa da izvori svetlosti obezbede adekvatne senke, jer je ornamentika na fasadama veoma bogata, pogotovo u delovima oko prozora i na uglovima starije zgrade. Tu je primeljeno direktno osvetljenje […]

Read More

Isticanje objekta u kontekstu šireg gradskog okruženja

by on 22/09/2018 0

Isticanjem arhitektonskog objekta u kontekstu šireg gradskog okruženja postiže se povećanje njegove važnosti u urbanom tkivu i naglašavanje objekta kao dominante i repera u prostoru. U ovom slučaju isticanje objekta Zemunske gimnazije u parku, daje zgradi Gimnazije posebnu važnost jer je ispunjen uslov da sjajnost objekta bude veća od sjajnosti drugih objekata u njegovom neposrednom […]

Read More

Roman Miodraga Bulatovića – osvrti

by on 20/09/2018 0

Pažljivije sagledavajući roman Miodraga Bulatovića, mogu se uočiti svetovi puni iskrivljenosti i apsurda. Naime, junaci ovog romana žive jedan potpuno sumanuti i karnevalski život pun unutrašnje patnje i bola koji su spolja obmotani u masku priproste karnevalske sreće i nakaradnog veselja. Čak i kada se bolje sagleda, uočava se da je i sama centralna narativna […]

Read More

Groteska – spoj nespojivog

by on 20/09/2018 0

Groteska kao pojam odnosi se na, može se reći, spoj nespojivih stvari kao što su strava i užas, lepo i ružno, neobično i klasično. Zapravo u svetu groteske granice nema, nema poštovanja linije koja obeležava granicu između realnog i fiktivnog, i kao glavno između neba i zemlje. U svoj toj kolotečini izmešanih stvari koje teže […]

Read More

Kretanje brojnosti aktivnih parova orla belorepana u SRP Gornje Podunavlje

by on 20/09/2018 0

Broj aktivnih parova sa 11 parova iz 2005. god popeo se na 23 para 2014. god. Uzroci porasta populacije su globalnog karaktera uz mere aktivne zaštite provedene od strane upravljača. Rapidno smanjenje površina nizijskih poplavnih šuma paralelno sa regulacijom vodotoka rezultiralo je smanjenjenjem gnezdilišnih teritorija i izvora hrane što je dovelo do smanjenja populacije orlova […]

Read More

Karakteristike predela i ciljevi koji se odnose na SRP Gornje Podunavlje

by on 20/09/2018 0

Sve do 2001. godine osnovni ciljevi na podruju ŠG ,,Somborˮ koje pripadaju Specijalnom rezervatu prirode ,,Gornje Podunavljeˮ bili su, pre svega, proizvodnja tehničkog i celuloznog drveta mekih lišćara i ogrevnog drveta mekih i tvrdih lišćara. Međutim, nakon donošenja Uredbe Vlade Republike Srbije o zaštiti Specijalnog rezervata prirode ,,Gornje Podunavljeˮ pređašnji ciljevi vezani za podizanje, gajenje […]

Read More

Centar za podešavanje privatnosti

Neophodni

Ovi kolačići su obavezni kako bi prikazali traku sa obaveštenjima o kolačićima i kako bi zapamtili vaš izbor za izbor kolačića i primenile ovaj izbor.

wpca_consent, wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_sec_9d9d52239fa3f45e23a3a8ee98f2e505, wordpress_logged_in_9d9d52239fa3f45e23a3a8ee98f2e505, wfwaf-authcookie-acfce2d4a5cda9a914e1edc435f91329, remember_user_token, _cfduid, cpsession, timezone, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Analitika

Ovi kolačići su postavljeni kako bi se omogućilo analiziranje ove web stranice (upotrebom Google Analytics) i optizmizacije u cilju boljeg korisničkog iskustva.

_ga, _gid

Analytics

Other

error: Zabranjeno kopiranje!